Statistik

Vår kunskapsstrategi handlar om att samla in och sprida kunskap om den halländska gästen. Vi tar fram kunskapsunderlag som destinationer och företag kan använda som stöd för utveckling och tillväxt och som kan hjälpa dem att fatta rätt beslut i sin yrkesroll. Detta gör vi bland annat genom att presentera gästnattsstatistik, omvärldsbevaka och en gång om året presentera en turismekonomisk rapport om besöksnäringens omsättning i Halland.

Tillsammans med företagen, destinationerna och turismforskningsinstitutet Etour utvecklar vi en kunskapsdatabas om den halländska besökaren. Syftet med databasen är att ge ett kunskapsunderlag som aktörerna inom besöksnäringen kan använda som stöd för utveckling och tillväxt.

Varje månad presenteras gästnattsstatistik för Halland. Den finns tillgänglig fem-sex veckor efter föregående månadsskifte och publiceras en gång i månaden. En gång varje år presenteras även rapporter om gästnätter, sysselsättning och ekonomisk utveckling för besöksnäringen i Halland.

Destination Halland bygger upp en kunskapsbank om omvärld, trender och marknader. Att veta vad som händer i omvärlden och vilka trender som kan påverka verksamheten framöver är viktigt för att utveckla besöksnäringen.